Cristin-prosjekt-ID: 542893
Registrert av: REK Sist endret: 9. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542893
Registrert av: REK Sist endret: 9. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjerte- og karsykdommer hos innvandrere. Et CVDNOR prosjekt.

prosjektleder

Grethe Seppola Tell
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2051

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2013 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjerte- og karsykdommer hos innvandrere. Et CVDNOR prosjekt.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med CVDNOR prosjektet er å studere forekomst av ulike hjertekarsykdommer, over tid og i ulike lag av befolkningen. Det andre hovedformålet var å studere prediktorer for hjerte- og karsykdom, f.eks. ved kobling til epidemiologiske og kliniske studier. Dette Ph.D prosjektet omhandler hjerte- og karsykdommer hos innvandrere sammenlignet med personer født i Norge. Etter vår mening faller dette delprosjektet inn under formålet til CVDNOR, og har derfor oppfattet prosjektet som allerede godkjent. Nå har REK endret praksis og ønsker en ny søknad for dette delprosjektet.: Formålet er å studere, i ulike etniske grupper i Norge: 1) insidens og dødelighet av hjerte-karsykdom og betydningen av sosioøkonomiske faktorer, 2) sammenhengen mellom ulike risikofaktorer (fra helseundersøkelsene som inngår i CONOR) og senere hjerte- og karsykdom, 3) risikoskåre for hjertekarsykdom, og 4) om hvordan vekt og fedme påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom i de ulike etniske gruppene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Seppola Tell

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1