Cristin-prosjekt-ID: 542894
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542894
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En studie av secukinumabs effekt, sikkerhet og tolerabilitet hos pasienter med aktiv nr-axial Spondyloartritt .

prosjektleder

Martin Mousa
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/399

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. mai 2016 Slutt: 27. november 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En studie av secukinumabs effekt, sikkerhet og tolerabilitet hos pasienter med aktiv nr-axial Spondyloartritt .

Populærvitenskapelig sammendrag

Spondyloartritt, tidligere omtalt som Bekhterevs sykdom, er en kronisk betennelsesaktig leddsykdom som hovedsaklig angriper bekkenet, ryggen og brystkassen. Leddbetennelsen gir smerte, ømhet, hevelse, stivhet og redusert bevegelighet. De funksjonelle begrensningene kan ha alvorlig innvirkning på livskvaliteten generelt. Formålet med denne studien er å undersøke secukinumabs effekt på sykdommen spondyloartritt før en kan se forandringer i sacralleddene, på røntgenbildene, ikke-radiografisk (nr) aksial spondyloartritt. En vil se på effekt, sikkerhet og tolerabilitet etter 16 uker itillegg til 52 uker, og langtidseffekten og sikkerhet i opptil 104. Hos pasienter med spondyloartritt finner en økt mengde av proteinet IL-17A. Secukinumab er en IL-17 hemmer (interleukin-hemmer) som selektivt påvirker T-hjelpecellene og andre celler som virker inn på inflammasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Martin Mousa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ahmed Samawi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Christian Alf Høili

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF
1 - 3 av 3