Cristin-prosjekt-ID: 542905
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542905
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hypertensjon, betablokkere og ADHD

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/606

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2016 Slutt: 1. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hypertensjon, betablokkere og ADHD

Populærvitenskapelig sammendrag

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner er relativt vanlig og rammer 6-8% av alle svangerskap. Prevalensen ser ut til å øke i de fleste land, og man antar at dette henger sammen med endringer av livsstil og økning i overvekt blant kvinner i fruktbar alder. Vi vet lite om i hvilken grad hypertensive tilstander, og medikamentell behandling av disse, påvirker fosterets vekst og nevrokognitive utvikling. Noen studier har knyttet bruk av betablokkere hos gravide til nedsatt fostervekst, men disse funnene anses som kontroversielle og usikre. Videre vet vi lite om hvorvidt en slik potensielt veksthemmende effekt har langtvirkende konsekvenser for barnets nevroutvikling. Vi vil benytte allerede innsamlede data i den Norske mor og barn undersøkelsen til å undersøke hvorvidt hypertensive tilstander under svangerskapet og behandling med betablokkere påvirker barnets utvikling og medfører økt risiko for ADHD og andre atferdsforstyrrelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1