Cristin-prosjekt-ID: 542916
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2020, 14:27

Cristin-prosjekt-ID: 542916
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2020, 14:27
Prosjekt

Telemedisinsk språktrening etter hjerneslag

prosjektleder

Frank Becker
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2129

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2015 Slutt: 31. juli 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Telemedisinsk språktrening etter hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

Omtrent 25 % av alle hjerneslag medfører språkvansker, afasi. Språktreningstilbudet for afasirammede i Norge synes per i dag ikke å oppfylle kravene til de nasjonale anbefalte retningslinjene som er 5 timer språktrening per uke. Den kommunale rehabiliteringskapasiteten er for liten og det er mangel på logopeder. Telemedisinsk språktrening kan være et bidrag til et mer tilfredsstillende tilbud. Det finnes nærmest ingen kontrollerte studier om telemedisinsk språktrening, det er behov for forskning på feltet. I vår pilotstudie har vi vist at telemedisinsk språktrening kan gjennomføres teknisk, praktisk og faglig. I dette prosjektet skal det gjøres en randomisert kontrollert studie. Målet er å besvare spørsmålet om intensiv telemedisinsk språktrening gitt kort tid etter hjerneslag resulterer i bedre ekspressiv språkfunksjon sammenlignet med afasirammede som ikke får treningen. Man vil også undersøke livskvalitet, brukervennlighet og tilfredshet med rehabiliteringen hos pasient og logoped.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Frank Becker

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1