Cristin-prosjekt-ID: 542927
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542927
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

PREPPeD: Morkakehelse og svangerskapsutkomme

prosjektleder

Meryam Sugulle
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/652

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 1. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PREPPeD: Morkakehelse og svangerskapsutkomme

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet skal gi oss ny kunnskap om sammenhengen mellom morkakehelse og utfall av svangerskap og fødsel. Vi undersøker hvordan forhold i morkaken og hos kvinnen gjenspeiles i biomarkører målt i kvinnenes blod før fødsel og om disse markørene kan predikere utfallet av svangerskap og fødsel for mor og barn. Vi ønsker å besvare flere forskningsspørsmål: · Hvordan gjenspeiler biomarkører i kvinnens blod før fødselen seg i fosterovervåkingsmønstre under fødselen, fødselsutkomme for kvinnen og barnet og morkakefunn etter fødselen? Dette kvantitative forskningsprosjektet er en kohortestudie hvor vi rekrutterer kvinner som er representative for Oslo universitetssykehus sin populasjon av gravide/fødende. Kvinnene som rekrutteres er henvist til fødeavdelingen for overtidskontroll, kontroll av svangerskapskomplikasjoner eller gravide som vurderes før fødsel. Hos kvinner som samtykker til deltakelse vil det kun tas ekstra studieblodprøver utover standard klinisk oppfølging.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Meryam Sugulle

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1