Cristin-prosjekt-ID: 542979
Registrert av: REK Sist endret: 6. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542979
Registrert av: REK Sist endret: 6. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Redusert dose ved preoperativ strålebehandling av myxoid liposarkom

prosjektleder

Nina Louise Jebsen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/256

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2016 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Redusert dose ved preoperativ strålebehandling av myxoid liposarkom

Populærvitenskapelig sammendrag

Myxoide liposarkom tilhører krefttypen bløtvevssarkom, som er en sjelden gruppe svulster som kan oppstå i bindevev overalt i kroppen. Myxoide liposarkom har vist seg å være svært strålefølsomme. Til nå er disse behandlet med samme stråledose som andre bløtvevssarkom da man ikke har klinisk dokumentasjon på at det er trygt å redusere stråledosen. I studien vil man undersøke om en lavere stråledose gitt før operasjonen kan gi like gode behandlingseffekter i svulstvevet som det man har observert ved standard stråledose. Hypotesen er at >90% av kreftcellene i myxoide liposarkom ikke overlever strålebehandlingen, selv ved lavere stråledose. Det er godt dokumentert at strålebehandling som tillegg til kirurgi reduserer risiko for lokalt tilbakefall ved bløtvevssarkom. Imidlertid oppstår ofte uønskede akutte og sene bivirkninger av strålebehandling. Ved å redusere stråledosen vil risiko for bivirkninger reduseres tilsvarende. Studien er prospektiv, ikke -randomisert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Louise Jebsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1