Cristin-prosjekt-ID: 542980
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542980
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Botox blokkade av ganglion sphenopalatinum ved CRS

prosjektleder

Wenche Moe Thorstensen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2018

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Botox blokkade av ganglion sphenopalatinum ved CRS

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med kronisk rhinosinusitt med polypper i nesen er den gruppen med nesesykdommer som er vanskeligst å behandle. Mange pasienter kommer tilbake med vedvarende symptomer etter medikamentell og kirurgisk behandling. Vi ønsker å gjennomføre en pilot studie med 10 pasienter der vi injiserer medikamentet botulinum toxin type A (BTA) inn i ggl sphenopalatinum (SPG). Botulinum toxin hemmer utskillelse av acetylcholin med det resultat at nervesignalene blokkeres og som en følge av dette forventer vi mindre slimhinnehevelse, sekresjon og nesepolypper. Varigheten av en slik blokade antas å være 3-9 måneder og fører ikke til skade av nervene. Vi tror at vi med den nye metoden kan forbedre den aktuelle behandlingen og redusere forekomst av komplikasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Moe Thorstensen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1