Cristin-prosjekt-ID: 543062
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543062
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mors og fars psykofarmakabruk og langtidseffekter hos deres barn

prosjektleder

Marte Handal
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1897

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 30. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mors og fars psykofarmakabruk og langtidseffekter hos deres barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi har til nå ikke nok kunnskap om sikkerheten ved mors bruk av legemidler i svangerskapet med hensyn på muligheter for langtidseffeketer på barnet. Når nye legemidler kommer på markede har de ikke vært testet på gravide fordi dette ikke er etisk tilrådelig. Legemidlene tas likevel ofte i bruk også av gravide og vi vet at en stor andel gravide har behov for legemidler i svangerskapet. Vi vet enda mindre om effekter av fars legemiddelbruk i forbindelse med befruktning. I Norge er vi så heldige at vi har en stor undersøkelse der over 100 000 gravide kvinner har sagt ja til å delta. I denne studien rapporterer kvinnene blant annet om sin egen legemiddelbruk flere ganger i løpet av svangerskapet. Fedrene svarer også på ett spørreskjema. Etter fødselen rapporterer mor om hvordan det går med barnets utvikling. Ved å bruke data fra denne studien kan vi studere om mors og fras legemiddelbruk har uheldige konsekvenser for barnets utvikling mhp motorikk, spårk, atferd etc.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Handal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1