Cristin-prosjekt-ID: 543064
Registrert av: SPREK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 543064
Registrert av: SPREK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Effekt av aerob utholdenhetstrening på akutt blodtrykksreduksjon etter trening hos menn og kvinner med mild hypertensjon

prosjektleder

Terje Gjøvaag
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1866

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 19. august 2015 Slutt: 23. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av aerob utholdenhetstrening på akutt blodtrykksreduksjon etter trening hos menn og kvinner med mild hypertensjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Hypertensjon er en av de viktigste modifiserbare risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer og dødelighet. Utholdenhetstrening med moderat intensitet fører til akutt reduksjon i blodtrykk (post-exercise hypotension*** PEH) etter avsluttet trening. Det er imidlertid lite undersøkt om hvilken effekt utholdenhetstrening med høy intensitet har på PEH. Formålet med dette prosjektet er å sammenligne effekt av utholdenhetstrening med henholdsvis høy og moderat intensitet på PEH hos personer med mild hypertensjon og lett forhøyet normal blodtrykk. I dette prosjektet benyttes kvantitativ metode og et kvasi-eksperimentelt design. Blodtrykk, hjertefrekvens og hjertets minuttvolum vil bli målt før, under og etter en treningsøkt på ergometersykkel med henholdsvis høy og moderat intensitet. Dette prosjektet kan bidra til økt forståelse for hvordan man kan bruke trening som ikke-medikamentell behandling for personer med hypertensjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Terje Gjøvaag

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1