Cristin-prosjekt-ID: 543084
Registrert av: REK Sist endret: 21. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543084
Registrert av: REK Sist endret: 21. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Symptomer, anatomi og styrke i bekkenbunnsmuskulatur hos kvinner med descens, inkontinens og hos gravide

prosjektleder

Ingrid Volløyhaug
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1751

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 1. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Symptomer, anatomi og styrke i bekkenbunnsmuskulatur hos kvinner med descens, inkontinens og hos gravide

Populærvitenskapelig sammendrag

Overordnet formål er å gi bedre råd og behandling til kvinner som søker hjelp for bekkenbunnslidelser som descens/fremfall og lekkasje for urin og avføring. Delmål: 1) Kan symptomer eller anatomiske funn i forkant av kirurgi forutsi resultat av kirurgi (pasienttilfredshet, komplikasjoner og objektiv kurrate)? 2) Er kontraksjon i bekkenbunnen ulik hos pasienter og hos normalbefolkningen, og bedres evne til kontrakjson etter kirurgi? 3) validere en skala for mål av styrke i bekkenbunnen ved hjelp av ultralyd. Undersøkelse av styrke i bekkenbunnen er særlig relevant i forhold til 3 pasientgrupper: kvinner med descens og inkontinens, og gravide, eller kvinner, som nettopp har født. I tillegg til kvinner som opereres, vil vi derfor inkludere noen gravide som undersøkes under svangerskapet og 6 mnd etter fødsel. Vi undersøker kvinnene med gradering av descens, ultralydundersøkelse av bekkenbunnen, styrkemåling og spørreskjema om symptomer på descens og inkontinens.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Volløyhaug

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1