Cristin-prosjekt-ID: 543092
Registrert av: REK Sist endret: 30. september 2021, 15:58 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543092
Registrert av: REK Sist endret: 30. september 2021, 15:58 Sist endret av: REK
Prosjekt

EuroMix

prosjektleder

Trine Husøy
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1868

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2016 Slutt: 1. mars 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EuroMix

Populærvitenskapelig sammendrag

Hver dag blir vi utsatt for en rekke kjemikalier via diett, luft og hudkontakt. Disse kjemikaliene kan ha helseskadelige effekter, og bidrar til sykdom og dysfunksjon. Inntil nå har enkeltkjemikalier blitt vurdert separat, og ofte er bare én eksponeringsvei blitt vurdert. EU-prosjektet «European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix)» vil utvikle en strategi for risikovurdering av kjemiske blandinger basert på in silico, in vitro og in vivo tester. Det er nødvendig å verifisere de utviklede modeller og konsepter i en humanstudie. Reaktive kjemikalier kan binde seg til protein, RNA eller DNA. Nedbrytningsprodukter av disse kalles «biomarkører for effekt». Kjemikalie eller omdanningsprodukter er biomarkører på eksponering. Biomarkører kan måles i blod/urin. I en humanstudie hvor deltakere rapporter nøye hva de spiser/drikker og bruker av kosmetikk, er får vi detaljert kunnskap om eksponering av kjemiske blandinger, og kan sammenligne disse med målte biomarkører.

Tittel

«European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix) – a human biomonitoring study

Populærvitenskapelig sammendrag

The Horizon 2020 EuroMix project aims to provide validated test strategies for the hazard and exposure assessments of chemical mixtures. A human biomonitoring study was performed to study exposure of chemicals present in foods and personal care products (PCPs). For two 24-hour study periods separated by 2-3 weeks, adult volunteers (44 males and 100 females) in Norway kept detailed diaries on food consumption (type/brand, weight, time and packaging material) and the usage of personal care products (PCPs) (type/brand of product, time and number of applications, and number of showers and hand washes). The participants also registered the number of thermal papers (TP) handled. In this study we can estimate aggregated exposure of chemicals from foods and PCPs and correlate the estimates with biomarkers for exposure in blood and urine. In addition, the study will be used to study certain biomarkers for effect. These data can also be used to verify models and results from cell cultures and experimental animal studies.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Husøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Hege Hjertholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Monica Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Comparison of aggregated exposure to di(2-ethylhexyl) phthalate from diet and personal care products with urinary concentrations of metabolites using a PBPK model – Results from the Norwegian biomonitoring study in EuroMix.

Husøy, Trine; Martinez, M.A.; Sharma, R. P.; Kumar, V.; Andreassen, Monica; Sakhi, Amrit Kaur; Thomsen, Cathrine; Dirven, Hubert. 2020, Food and Chemical Toxicology. VUA, FHI, URiVVitenskapelig artikkel

Immune cell profiles associated with measured exposure to phthalates in the Norwegian EuroMix biomonitoring study – A mass cytometry approach in toxicology.

Nygaard, Unni Cecilie; Ulriksen, Emilie; Hjertholm, Hege; Sonnet, Friederike; Bølling, Anette Kocbach; Andreassen, Monica; Husøy, Trine; Dirven, Hubert. 2020, Environment International. FHI, VKM, LUMCVitenskapelig artikkel

The EuroMix human biomonitoring study: Source-to-dose modeling of cumulative and aggregate exposure for the bisphenols BPA, BPS, and BPF and comparison with measured urinary levels.

Karrer, Cecile; Andreassen, Monica; von Goetz, Natalie; Sonnet, Friederike; Sakhi, Amrit Kaur; Hungerbühler, Konrad; Dirven, Hubert; Husøy, Trine. 2019, Environment International. ETHZ, FHI, SVEITSVitenskapelig artikkel

The Norwegian biomonitoring study from the EU project EuroMix: Levels of phenols and phthalates in 24-hour urine samples and exposure sources from food and personal care products.

Husøy, Trine; Andreassen, Monica; Hjertholm, Hege; Carlsen, Monica Hauger; Norberg, Nina; Sprong, Corinne; Papadopoulou, Eleni Zoumpoulia; Sakhi, Amrit Kaur; Sabaredzovic, Azemira; Dirven, Hubert. 2019, Environment International. FHI, RIVM, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4