Cristin-prosjekt-ID: 543098
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543098
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En internasjonal ikke-intervensjonsstudie for å evaluere sikkerheten av behandling med Levemir hos gravide kvinner med diabetes.

prosjektleder

Trine Elisabeth Finnes
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1936

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En internasjonal ikke-intervensjonsstudie for å evaluere sikkerheten av behandling med Levemir hos gravide kvinner med diabetes.

Populærvitenskapelig sammendrag

Bruk av insulin har økt signifikant i behandling av type 1 og 2 diabetes. Insulin brukes av gravide kvinner og for denne gruppen er kravet for sikker og effektiv behandling stor. Gravide kvinner med diabetes (type 1 og 2) har større risiko for komplikasjoner i svangerskapet enn kvinner uten diabetes. Dette gjelder spesielt hvor blodsukkerkontrollen er dårlig. Det finnes lite informasjon om langtidsbruk av insulin hos gravide og deres barn. Derfor er hovedmålet med denne studien å lære mer om sikkerheten ved bruk av Levemir og annen insulinbehandling hos gravide kvinner med diabetes. Vi vil også innhente informasjon om barnets helse en måned og ett år etter fødsel. Vi vil vurdere sikkerheten ved å se på utfall av graviditetene (fosterdød og medfødte misdannelser hos fosteret/barnet), hos mor vil vi se på hendelser med lavt blodsukker hvor man trenger assistanse fra andre og tilfeller av høyt blodtrykk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Elisabeth Finnes

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1