Cristin-prosjekt-ID: 543102
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543102
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Oral helse og arbeidsrelatert stress hos studenter i Arkhangelsk-regionen, Nordvest-Russland

prosjektleder

Tordis A Trovik
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1788

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2015 Slutt: 1. november 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oral helse og arbeidsrelatert stress hos studenter i Arkhangelsk-regionen, Nordvest-Russland

Populærvitenskapelig sammendrag

Målsetningen i denne tverrsnitts studien er todelt*** 1) å kartlegge tannhelsestatus og forhold som påvirker tannhelse, og 2) yrkesrelatert stress hos tannlegestudenter, blant unge voksne i alderen 18-25 år, studenter ved Northern State Medical University i Arkhangelsk i Nordvest-Russland. Alle medisinske- og tannlegestudenter som møter til forelesninger (n=~2150) vil bli inviterte til å fylle ut et spørreskjema om generell og oral helse, sosio-demografisk bakgrunn, tannhelseatferd og holdninger til tannhelse, og tannhelserelatert livskvalitet. Tannlegestudenter vil også besvare spørsmål om stress. Et tilfeldig utvalg av disse (n=1000) vil bli inviterte over telefon, til å komme til en klinisk tannhelseundersøkelse (uten kostnad) hvor tannstatus og tannbehandlingserfaring vil bli undersøkt av en tannlege. Tannlegestudenter vil i tillegg gi videre informasjon om stresserfaring og stresshåndtering. Pasientene må gi informert skriftlig samtykke før de kan delta i studien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tordis A Trovik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1