Cristin-prosjekt-ID: 543103
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543103
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykisk helse og astma

prosjektleder

Wenche Nystad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1870

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykisk helse og astma

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å analysere sammenhengen mellom (1) mors angst/depresjon under svangerskapet og barnets risiko for astma og (2) barnets astma og senere risiko for ADHD. Problemstillingene skal belyses ut i fra to eksisterende datasett, inkludert en register kobling med informasjon fra Reseptregisteret, Pasientregisteret, Medisinsk fødselsregister og informasjon fra SSB («Norwegian Influenza Registry Study», REK 2010/1556b, Datatilsynet 13/00965-5/CGN), i tillegg til Den norske mor og barn undersøkelsen koblet til Medisinsk fødselsregister og Reseptregisteret («Causal pathways for asthma», Datatilsynet 01/4325-69/HTL og 08/00854-2/IUR, REK 2011/2313b). Denne søknaden gjelder derfor gjenbruk av eksisterende datasett for nye formål. Delen som gjør bruk av registerkoblingen vil ha en kohort design og inkludere alle barn født i Norge fra 2004. Den norske mor og barn undersøkelsen er en kohort studie av ca 114,500 barn født mellom 1999 og 2009.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Nystad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1