Cristin-prosjekt-ID: 543106
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543106
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Stadie-Spesifikk og Indo Cyanin Grønn - veiledet Lymfovenøs Bypass av Øvre Ekstremitet

prosjektleder

Lars Johan Marcus Sandberg
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1859

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2015 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Stadie-Spesifikk og Indo Cyanin Grønn - veiledet Lymfovenøs Bypass av Øvre Ekstremitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er rettet mot å avklare indikasjoner for lymfovenøs bypass kirurgi hos pasienter med lymfødem og nøyaktig kvantifisere effektene av operasjonen på volum og livskvalitet. Forskningsspørsmål som skal besvares er: Hvilken effekt i volum og livskvalitet kan forventes fra Lymfovenøs bypass? To grupper blir undersøkt. Den ene gruppen skal bare bli observert og målt, den andre gruppen skal opereres på og måles. Pasientene som deltar vil bli randomisert til en av disse gruppene. Pasienterne vil bli kontrollert etter 1,3,6,9,12 måneder, 3 år og 5 år. Pasienterne i ikke operert gruppe vil eventuellt avslutte sin kontroll etter 3 år. Se punkt 4.2 - Ulemper. Vi undersøker også vilken variasjon av volum kan forventes over tid med bare massaje og kompresjons behandling og om livskvalitet påvirkes av lymfødem.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Johan Marcus Sandberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Telemark HF
1 - 1 av 1