Cristin-prosjekt-ID: 543114
Registrert av: REK Sist endret: 20. september 2021, 11:54 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543114
Registrert av: REK Sist endret: 20. september 2021, 11:54 Sist endret av: REK
Prosjekt

Seneffekter etter moderne behandling for Hodgkin lymfom

prosjektleder

Cecilie E Kiserud
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2311

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. januar 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Seneffekter etter moderne behandling for Hodgkin lymfom

Populærvitenskapelig sammendrag

Hodgkin lymfom (HL) rammer særlig unge pasienter, og en svært god prognose har gjort at det har vært økende fokus på seneffekter blant denne gruppen av kreftoverlevere. Fra slutten av 1990-tallet har behandlingen av HL blitt modifisert for å redusere risikoen for seneffekter uten å gå på bekostning av prognosen. Det er lite kunnskap om seneffekter etter behandling for HL i nyere tid, spesielt om endringer i behandlingen har ført til en reduksjon i risiko for seneffekter. I tillegg har det blitt et stadig økende fokus på informasjon til pasienter og fastleger om seneffekter og oppfølging av kreftoverlevere. Hovedhensikten med studien er å undersøke forekomst og risiko for seneffekter 10 år etter behandling for HL. Prosjektet vil også undersøke hvordan HL overleverne og deres fastleger møter utfordringene knyttet til seneffekter/risiko for seneffekter etter behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Cecilie E Kiserud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Svend Aakhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Thor Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trine Bjøro

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Martin Maisenholder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »