Cristin-prosjekt-ID: 543123
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543123
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Epidemiologiske analyser av alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet

prosjektleder

Camilla Stoltenberg
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1816

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Epidemiologiske analyser av alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet

Populærvitenskapelig sammendrag

Flere studier viser en tilsynelatende positiv effekt av et lite inntak av alkohol under svangerskapet (under en enhet per dag) i form av redusert risiko for prematur fødsel og lav fødselsvekt. Det er grunn til å anta at den tilsynelatende positive effekten kan komme av forhold hos den gravide, heller enn alkoholen i seg selv, ved at kvinner som ikke opplever problemer med fertilitet og graviditet kan være mer tilbøyelige til å ta et glass alkohol under svangerskapet enn kvinner som opplever vanskeligheter med unnfangelse og/eller graviditet. Tidligere studier har av metodiske hensyn ikke kunnet undersøke en slik sammenheng. Ved å slå sammen data fra flere kohortstudier i Europa vil vi i dette prosjektet undersøke slike sammenhenger. Prosjektet skal også undersøke sosioøkonomiske forhold og røyking i svangerskapet i sammenheng med tidlig fødsel.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Stoltenberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1