Cristin-prosjekt-ID: 543125
Registrert av: SPREK Sist endret: 16. november 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 543125
Registrert av: SPREK Sist endret: 16. november 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Brudd i hoften – brudd i livet: Erfaringer med det første hoftebruddet og trening

prosjektleder

Astrid Bergland
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1814

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brudd i hoften – brudd i livet: Erfaringer med det første hoftebruddet og trening

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å utforske opplevelser og erfaringer til eldre mennesker som for første gang opplever et hoftebrudd på grunn av fall samt hvordan de opplever det å delta i organiserte treningsprogrammer i rehabiliteringsfasen etter hoftebruddet. En utforskende tilnærming basert på halv-strukturerte forskningsintervjuer med deltageren vil bli brukt for å utvikle kunnskap om dette temaet. Vi ønsker å intervjue femogtyve hjemmeboende eldre personer som har gjennomgått et hoftebrudd på grunn av fall og som har deltatt i en form for organisert trening i primærhelsetjenesten i etterkant av hoftebruddet. Vi forventer å få mer kunnskap om personlige og miljømessige faktorer av betydning for det å komme seg etter et hoftebrudd sett fra de eldre sitt perspektiv. Vi forventer å få utdypende kunnskap om hvordan det å oppleve et hoftebrudd på grunn av fall påvirker dagliglivet til eldre mennesker. Videre vil vi få mer kunnskap om hvordan trening oppleves for denne gruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Bergland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1