Cristin-prosjekt-ID: 543133
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 15:18

Cristin-prosjekt-ID: 543133
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021, 15:18
Prosjekt

Internasjonal studie for tidlig diagnostikk av svangerskapsforgiftning

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1825

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internasjonal studie for tidlig diagnostikk av svangerskapsforgiftning

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er et forskningssamarbeid mellom omtrent 60 studier fra hele verden. Hensikten er å lage bedre prediksjonsmodeller for tidlig diagnostikk av svangerskapsforgiftning (preeklampsi) ved å samle data fra svangerskap til kvinner som deltar i større undersøkelser. Folkehelseinstituttet vil være en partner og vil bidra med data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Gevinsten ved studien er å kunne følge opp gravide kvinner bedre slik at det blir færrest mulig komplikasjoner for mor og barn. Dataene skal analyseres samlet av den sentrale analyseenheten ved Women's Health Research Unit, Barts and The London School of Medicine and Dentistry. Metoden er å samle anonymiserte individdata fra alle undersøkelsene i en såkalt Individual Patient Data meta-analysis, der variabler kan standardiseres og prediksjonsmodeller utvikles, med analyser av subtyper av preeklampsi

Tittel

International study for early diagnosis of preeclampsia

Populærvitenskapelig sammendrag

: This is a research collaboration between approximately 60 studies from around the world. The purpose is to create better prediction models for early diagnosis of preeclampsia by collecting data from pregnancies for women who participate in larger studies.

Abstract:

This is a research collaboration between approximately 60 studies from around the world. The purpose is to create better prediction models for early diagnosis of preeclampsia by collecting data from pregnancies for women who participate in larger studies. The Norwegian Institute of Public Health will be a partner and will contribute with data from the Norwegian mother, father and Child Study (MoBa). The benefit of the study is to be able to follow up pregnant women better so that there are as few complications as possible for mother and child. The data will be analysed together by the central analysis unit at the Women's Health Research Unit, Barts and The London School of Medicine and Dentistry. The method is to collect anonymised individual data from all the examinations in a so-called Individual Patient Data meta-analysis, where variables can be standardised and prediction models developed, with analyses of subtypes of preeclampsia.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2