Cristin-prosjekt-ID: 543148
Registrert av: REK Sist endret: 24. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543148
Registrert av: REK Sist endret: 24. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av angstdempende midler og sovemedisiner hos gravide og deres partnere - uønskede utfall i fødsel og hos barnet

prosjektleder

Marte Handal
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1843

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 1. oktober 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av angstdempende midler og sovemedisiner hos gravide og deres partnere - uønskede utfall i fødsel og hos barnet

Populærvitenskapelig sammendrag

Effekter av mor og fars bruk av angstdempende/sovemedisiner før/i svangerskapet er svært lite studert. Negative svangerskapsutfall er dokumentert, men få større studier er gjennomført. Vi ønsker å bidra til kunnskapen om effekten av bruk av angstdempende midler og sovemedisiner i svangerskapet. Påvirker bruken i svangerskapet risikoen for svangerskapskomplikasjoner eller uønskede neonatale utfall? Den norske Mor og Barn Studien (MoBa), en stor svangerskapskohort i verdenssammenheng, gjør at vi i Norge har en unik sjanse til å studere en mulig sammenheng. Ikke minst gir MoBa-dataene en unik mulighet til å kontrollere funnene for mulig påvirkning av andre faktorer, så som medisinbruk og livsstil hos far før unnfangelsen, samtidig sykdom hos mor, røyking, jobbsituasjon og utdannelsesnivå. Det trengs mer kunnskap for å avkrefte eller eventuelt støtte funnene av en negativ sammenheng mellom bruk av angstdempende midler og sovemidler før og i svangerskapet og svangerskapsutfall.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Handal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Brit Solvor Lyse Riska

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Svetlana Ondrasova Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3