Cristin-prosjekt-ID: 543155
Registrert av: REK Sist endret: 7. oktober 2021, 13:51 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543155
Registrert av: REK Sist endret: 7. oktober 2021, 13:51 Sist endret av: REK
Prosjekt

En prospektiv, observasjon, kohort og sikkerhetsstudie av vedolizumb sammenlignet med andre biologiske legemidler for inflammatorisk tarmsykdom. En post autorisasjon sikkerhets studie

prosjektleder

Jørgen Jahnsen
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1857

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. februar 2015 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En prospektiv, observasjon, kohort og sikkerhetsstudie av vedolizumb sammenlignet med andre biologiske legemidler for inflammatorisk tarmsykdom. En post autorisasjon sikkerhets studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Ulcerøs kolitt (UC) er en kronisk, inflammatorisk sykdom i tarmslimhinnen. Crohn`s sykdom (CD) er en kronisk, inflammatorisk sykdom som kan involvere hele gastrointestinale traktus (GI), fra munnen til endetarmen. Begge er livslange sykdommer som forårsaker betydelig sykelighet i en relativt ung pasientgruppe. Dagens behandling er effektiv for mange pasienter, men medfører mange begrensninger for pasienter med moderat til alvorlig sykdom. Disse begrensningene viser at det er et klart udekket behov for sikrere og mer effektiv behandling. Mange pasienter har behov av hyppige sykehusinnleggelser, fjerning av tarm, stomi, parenteral ernæring, har hyppige diarier og blødninger fra tarmen. Disse pasientene fungerer ofte dårlig i hverdagen. Denne studien er en observasjonsstudie, for å sammenligne langtidsbruk av Entyvio, og andre biologiske legemidler. Pasientene vil bli behandlet i henhold til gjeldende praksis ved det deltakende sykehus.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jørgen Jahnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Roald Torp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Magnhild Gangsøy Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordlandssykehuset HF

Øistein Hovde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Bjørn Allan Moum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5