Cristin-prosjekt-ID: 543215
Registrert av: REK Sist endret: 14. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543215
Registrert av: REK Sist endret: 14. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Intramedullær nagle versus platefiksasjon ved ankelfrakturer. En prospektiv, randomisert kontrollert studie.

prosjektleder

Ingrid Kvello Stake
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Vestre Viken HF
  • Sykehuset Østfold HF
  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/137

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2016 Slutt: 1. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intramedullær nagle versus platefiksasjon ved ankelfrakturer. En prospektiv, randomisert kontrollert studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien vil starte opp 01.03.16 ved Oslo Universitetssykehus, Bærum Sykehus og Sykehuset Østfold. Den vil inkludere pasienter over 60 år med ustabilt ankelbrudd type Weber B som egner seg for studien. Pasientene vil bli randomisert til operasjon med plate eller nagle. Kontroller vil bli gjennomført 6 uker, 6 måneder, 1 år, 2 år og 5 år etter operasjonen og vil inkludere klinisk undersøkelse, rtg og/eller CT bilder og utfylling av spørreskjemaer. Hovedendepunktet vil være OTA score. Sekundære endepunkter vil være MOxFQ, Eq-5d, radiologiske resultater og komplikasjoner. Hensikten med studien er å kartlegge forskjeller i forhold til funksjon, røntgenbilder og komplikasjoner etter operasjon med plate sammenliknet med nagle, og ut fra dette vurdere hvilken operasjonsmetode som egner seg best etter fraktur hos denne pasientgruppen. Vi tror studien kan bidra til å velge riktig operasjonsmetode hos eldre pasienter med ankelfraktur og redusere forekomsten av postoperative komplikasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Kvello Stake

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1