Cristin-prosjekt-ID: 543216
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543216
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

prosjektleder

Øyvind Næss
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/114

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. januar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjerte- og karsykdom (HKS) er den ledende dødsårsaken i verden og i Norge. Å kunne vite på et tidlig tidspunkt hvem som har høy risiko er viktig for effektiv forebygging. Erfaringer tidlig i livet, for eksempel vekst i fosterlivet, har vist seg å ha sammenheng med kroniske sykdommer, som HKS, i voksen alder. Dette kan ha både genetiske og miljømessige årsaker. I dag forklarer kjente faktorer relatert til gener og miljø kun en liten del av forskjeller i forekomst av HKS. I Norge har vi helseregistre som dekker flere generasjoner og i tillegg store nasjonale helseundersøkelser. Vi vil bruke data fra disse registerene og undersøkelsene til å studere sammenhengen mellom fødselsvekt og foreldre og andre familiemedlemmers (med ulik grad av genetisk tilknytning) risiko for HKS. Resultatene kan brukes til å forstå hvilken rolle genetiske og miljømessige faktorer spiller i utviklingen av HKS, og sannsynligvis også andre kroniske sykdommer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Næss

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1