Cristin-prosjekt-ID: 543222
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543222
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helse og elektromagnetiske felt - fra forskning til risiko og håndtering

prosjektleder

Jan Alexander
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1529

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helse og elektromagnetiske felt - fra forskning til risiko og håndtering

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningen er et delprosjekt av et større EU-prosjekt som skal undersøke potensielle helseeffekter av elektromagnetsike felter (EMF): Generalised EMF Research using Novel Methods - an intergrated approach: from Research to risk assessment and support to risk management (Geronimo). Delprosjektet tar sikte på å evaluere potensielle effekter av radiofrekvente felt på fødselsutfall og på utvikling av nervesystemet hos barn og unge ved å utnytte data fra store europeiske kohorter, ved å standardisere mål på eksponering for nære og fjerne radiofrekvente felter (RF) og endepunkter for kognitiv utvikling og adferd. Ved å kombinere og sammenligne funn i de ulike kohortene vil Geronimo kunne bruke store og grundige dataset for å kunne evaluere effekten av RF eksponering fra ulike kilder og gjennom ulike tidsvinduer av aldersutviklingen, noe som ikke har vært mulig tidligere. Barnets språkutvikling vil bli benyttet som et sensitivt endepunkt for utvikling av nervesystemet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Alexander

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1