Cristin-prosjekt-ID: 543257
Registrert av: REK Sist endret: 13. desember 2021, 14:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543257
Registrert av: REK Sist endret: 13. desember 2021, 14:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Familier i Norge: Foreldreskap, Samhold og Konflikt

prosjektleder

Maren Sand Helland
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1374

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2015 Slutt: 29. februar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Familier i Norge: Foreldreskap, Samhold og Konflikt

Populærvitenskapelig sammendrag

FamilieForSK har som formål å øke kunnskapen om forekomst, risikofaktorer, mønstre og konsekvenser av foreldrekonflikter i Norge. Slik kunnskap vil kunne bidra til bedre befolkningsrettede forebyggingstiltak, og målrettede tiltak til sårbare familier. I tillegg vil vi bidra til at Familievernet får tilgang til gode måleinstrumenter for å fange opp familier med særlig destruktive konflikmønstre. Derfor trenger vi å oversette tidligere utprøvde måleinstrumenter til norsk, og prøve disse ut blant et bredt spekter av familier*** både de med mye og lite konflikter, og med foreldre som bor sammen og hver for seg. Vi ønsker å favne perspektivet både til hver av foreldrene og til barna. Vi vil derfor samle inn informasjon gjennom spørreskjemaer som fylles ut av mor, far og barn i familiene som ønsker å delta. Vi har søkt NFR om midler til et større prosjekt (se vedlagt protokoll). Dersom vi får midler, vil endringsmelding bli sendt, slik at dataene fra denne undersøkelsen kan inngå der.

Populærvitenskapelig sammendrag

Family conflict dynamics have profound effects on children and
parents, but have not been adequately investigated in
Scandinavia. We therefore lack a scientific basis for knowledge
about parental conflicts and child maladjustment within the
Norwegian welfare context. This study will address important
knowledge gaps by combining contextual, familial and individual
data about family members across family structures (i.e. intact
versus dissolved) and time. We aim for a pioneering study that
will move beyond conventional family studies by enabling
longitudinal investigations of both micro and macro level
processes of parental conflicts.
The project will provide longitudinal multi-informant data from
2100 families across three different family settings; dissolving
couples; intact couples with relationship problems; and intact
Side 5 av 8
families from the Norwegian Mother and Child Cohort study
(MoBa). We will collect accurate and rich interview and
questionnaire data from parents and children themselves and
staff at child care and family welfare centers. Using MoBa will
also guarantee information about long term risk and protective
factors from pregnancy onward. Information about long term
outcomes will be collected through linkage with national
registries, providing unique data.
The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family
Affairs (Bufdir) supports the project and guarantees contributions
from family welfare centers, in which most of the recruitment will
be based. Bufdir also provides funding for a validation study and
the first MoBa data collection. Anchoring this project within the
Norwegian Institute of Public Health and with a substantial
network of high-expertise national and international collaborators
from different disciplines of social sciences, guarantees an
excellent theoretical and practical execution of the project. This
optimizes the concurrent and long term value of the data and
ensures an extensive communication of the results to the public.
Spesielt for MoBa-delen av prosjektet gjelder:
- Identify individual and social predictors from the early childrearing
years of long term parental conflicts.
- Investigate long term associations from early childhood
strengths and vulnerabilities related to temperament,
development and mental health, and child adaption to parental
conflicts.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maren Sand Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Espen Røysamb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Maren Sand Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Torkild Hovde Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Tiril Cecilie Borge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »