Cristin-prosjekt-ID: 543282
Registrert av: SPREK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 543282
Registrert av: SPREK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Språk- og læringsstudien

prosjektleder

Mari Vaage Wang
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1342

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2015 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Språk- og læringsstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Gjennom selvrapportering fra mor fra svangerskap og opp i skolealder har Språk og læringsprosjektet utforsket barns utviklingsfaser for å finne utviklingsveier og årsaker relatert til språk- og læringsvansker. Ved å sammenstille data fra mødre i Den norske mor og barn undersøkelsen, kliniske undersøkelser og spørreundersøkelser fra barnehage og skole, med koblinger til barnehage-, utdannings- og pasientregistre vil det være mulig å følge barn med tidlig risiko for å utvikle språk og læringsvansker i overgangen fra barnehage og videre inn i skolealder. Ved å bruke informasjon fra MoBa med koblinger til disse registrene vil prosjektet ha som hovedmål å studere hvilke sammenhenger det er mellom språk- og andre utviklingsvansker (motoriske-, nevroutviklings-, emosjonelle-, atferdsvansker), hvilke utviklingsveier som leder til senere problemer i skole og ungdomsalder, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer i barnets proksimale og distale omgivelser som er relatert til språk- og læringsvansker

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Vaage Wang

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1