Cristin-prosjekt-ID: 543282
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543282
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

Språk- og læringsstudien

prosjektleder

Mari Vaage Wang
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1342

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2015 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Språk- og læringsstudien

Populærvitenskapelig sammendrag

Gjennom selvrapportering fra mor fra svangerskap og opp i skolealder har Språk og læringsprosjektet utforsket barns utviklingsfaser for å finne utviklingsveier og årsaker relatert til språk- og læringsvansker. Ved å sammenstille data fra mødre i Den norske mor og barn undersøkelsen, kliniske undersøkelser og spørreundersøkelser fra barnehage og skole, med koblinger til barnehage-, utdannings- og pasientregistre vil det være mulig å følge barn med tidlig risiko for å utvikle språk og læringsvansker i overgangen fra barnehage og videre inn i skolealder. Ved å bruke informasjon fra MoBa med koblinger til disse registrene vil prosjektet ha som hovedmål å studere hvilke sammenhenger det er mellom språk- og andre utviklingsvansker (motoriske-, nevroutviklings-, emosjonelle-, atferdsvansker), hvilke utviklingsveier som leder til senere problemer i skole og ungdomsalder, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer i barnets proksimale og distale omgivelser som er relatert til språk- og læringsvansker

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Vaage Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Ragnhild Eek Brandlistuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2