Cristin-prosjekt-ID: 543308
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 16:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543308
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 16:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

TID Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens

prosjektleder

Bjørn Lichtwarck
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

forskningsansvarlige enheter

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1549

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TID Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Forekomsten av demens i norske sykehjem er ca. 80 prosent, og nevropsykiatriske symptomer (NPS) sees i forløpet av demenssykdommen hos over 90 prosent. Særskilt aggresjon og agitasjon utgjør en stor belastning for pasient, pårørende og pleiepersonalet. Det er behov for utvikling og evaluering av enkle effektive metoder for utredning og behandling av disse symptomene. Prosjektet er en studie der en tester ut TID: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens overfor denne pasientgruppen. Modellen omfatter strukturert utredning av pasientene og systematisk veiledning av personalet basert på teori fra kognitiv atferdsterapi. I en kontrollert clusterrandomisert studie vil vi teste ut om modellen reduserer agitasjon hos personer med demens. Ved hjelp av fokusgruppeintervjuer og spørreskjemaer vil vi undersøke om modellen påvirker læring og mestring i personalgruppen og i hvor stor grad det er mulig i sikre varig implementering av modellen i sykehjem.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Lichtwarck

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1