Cristin-prosjekt-ID: 543310
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543310
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Beyond Pooled (NOAC) – Sikkerhet og effektivitetsstudie av nye antikoagulasjonsmidler. En skandinavisk registerstudie.

prosjektleder

Grethe Seppola Tell
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1503

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Beyond Pooled (NOAC) – Sikkerhet og effektivitetsstudie av nye antikoagulasjonsmidler. En skandinavisk registerstudie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Atrieflimmer (AF) er den hyppigste formen for hjerterytmeforstyrrelse i den vestlige verden, og legger beslag på store helseressurser med en prevalens på 1-2 %. Atrieflimmer er en viktig risikofaktor for hjerneslag, hjertesvikt og demens. Tradisjonell behandling av AF med vitamin K antagonister (VKA) som Warfarin, krever god monitorering grunnet høy blødningsrisiko, og grunnet faren for interaksjon med andre legemidler og mat. Nye alternative antikoagulasjonsmidler (Novel Oral Anti-Coagulants - NOACs) er kommet på markedet (dabigatran, rivaroksaban og apixaban). Randomiserte kliniske studier, som ligger til grunn for at nye medikamenter får markedstillatelse, er vanligvis av relativt kort varighet under meget kontrollerte omstendigheter. Vårt prosjekt går ut på å gjennomføre en populasjonsbasert retrospektiv kohort studie, sammen med Danmark og Sverige, for å evaluere hvordan NOACs fungerer i praksis. Vi vil innhente data fra Norsk Pasientregister og Reseptregisteret.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Seppola Tell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Tatiana Fomina

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2