Cristin-prosjekt-ID: 543316
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543316
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Førstelinjebehandling for primær plasmacelleleukemi

prosjektleder

Fredrik Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • St. Olavs Hospital HF
  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/70

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2016 Slutt: 1. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Førstelinjebehandling for primær plasmacelleleukemi

Populærvitenskapelig sammendrag

Primær plasmacelleleukemi er en aggressiv plasmacellesykdom med meget dårlig prognose. Et av de mest effektive regimene for plasmacellesykdommen myelomatose er kombinasjonen av Carfilzomib og Lenalidomide, og denne studien ønsker å evaluere denne kombinasjonen prospektivt. Da tiden til tilbakefall etter initial behandling er kort, og det finnes publiserte pasientserier med langtidsoverlevelse etter allogen transplantasjon, vil dette også evalueres i denne studien hos pasienter som er aktuelle for denne behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Schjesvold

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1