Cristin-prosjekt-ID: 543333
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543333
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydning av Lp(a) for risiko for Hjerte- og kar sykdom

prosjektleder

Kirsten Bjørklund Holven
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1577

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. november 2015 Slutt: 2. november 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydning av Lp(a) for risiko for Hjerte- og kar sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Lipoprotein (Lp) (a) er en LDL lignende partikkel. Det er store individuelle forskjeller i plasma konsentrasjon av Lp(a) og konsentrasjoner >300 mg/L regnes som forhøyet. Plasma nivåer av Lp(a) har en arvelig karakter og er vanligvis konstante gjennom livet. Epidemiologiske studier har vist at forhøyet Lp(a) er en sterk og uavhengig risikofaktor for hjerte-og karsykdom (hjerte-infarkt, iskjemisk hjerte sykdom, slag og aorta klaff stenose). Lp(a) er vist å ha både proaterogene og prothrombotiske effekter, men den eksakte mekanisme for hvordan Lp(a) er involvert i aterosklerose er ikke klarlagt. Formålet med studien er å identifisere biomarkører for hjerte-og kar sykdom blant pasienter med forhøyet Lp(a) samt å undersøke hvordan dette er knyttet til morbiditet hos pasienter med og uten familiær hyperkolesterolemi..

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Bjørklund Holven

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Inger Aagnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordlandssykehuset HF

Anders Hovland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordlandssykehuset HF

Pål Aukrust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4