Cristin-prosjekt-ID: 543340
Registrert av: REK Sist endret: 3. desember 2018 14:29

Cristin-prosjekt-ID: 543340
Registrert av: REK Sist endret: 3. desember 2018 14:29
Prosjekt

Alvorlige infeksjoner med Vankomycin resistente enterokokker i Norge

prosjektleder

Jørgen Vildershøj Bjørnholt
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1532

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alvorlige infeksjoner med Vankomycin resistente enterokokker i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Påvisningen av vankomycinresistente enterokokker er økende i Norge og det har siste år vært flere større utbrudd på sykehus. Både bærerskap og infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker er meldepliktig til Meldinsgsystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Det påvises ofte 10 ganger flere bærere (i tarm) enn infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker, men det er ikke kjent hvilken risiko bærerskap av vankomycinreistente enterokokker for den enkelte medfører. Studien søker å beskrive risiko for alvorlige infeksjoner (invasive) med vankomycinresistente hos bærere ved hjelp av register data fra MSIS og de medisinsk mikrobiologiske laboratorier.

Tittel

The Norwegian VRE study

Populærvitenskapelig sammendrag

The aims of this study are to gain new insights in to the spread of antimicrobial resistance in enterococci, identify new targets for antimicrobial treatment and containment of infections caused by multidrug resistant (MDR) enterococci, and define novel infection control interventions for vancomycin resistant enterococci (VRE). This will be done by analysing and comparing clinical data and Whole genomes of VRE from Norway between January 2010 and July 2015 as well as genomes from invasive non-VRE and gut commensal Enterococcus faecium isolates from a population sample. The study will take advantage of an on-going national epidemiological study of VRE in Norway and will use collections of non-VRE isolates from the Norsk Overvåkningssystem for antibiotika Resistens hos Mikrober (NORM) registry and from a general population sample (Tromsø 7). By analysing genomes and presence of virulence and resistance determinants in these different strain collections we can identify determinants best suited for anti-virulence targeting of E. faecium,
reveal unknown transmission patterns and de novo generation of VRE as well as relate the Norwegian epidemiology to the global epidemiology of VRE.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jørgen Vildershøj Bjørnholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Kristin Hegstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vert-mikrobe interaksjoner, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

Jørgen Vildershøj Bjørnholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3