Cristin-prosjekt-ID: 543345
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543345
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Opptak og metabolisme av triklosan via hud

prosjektleder

Berit Brunstad Granum
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1522

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Opptak og metabolisme av triklosan via hud

Populærvitenskapelig sammendrag

I dag baseres ofte risikovurderinger av kjemiske stoffer stort sett på oralt inntak for å karakterisere eksponeringen. Da vi også eksponeres for mange kjemiske stoffer via huden, vil ikke slike risikovurderinger gi et bilde på den totale eksponeringen. Grunnen til at eksponering via hud ikke alltid tas med i risikovurderinger er blant annet mangel på kunnskap om absorpsjon og metabolisme over hud. Formålet med vår studie er å etablere en metode for å studere absorpsjon og metabolisme av kjemikalier via hud. Vi vil videre eksponere isolert human hud in vitro for triklosan (et kjemikalie som finnes i blant annet kosmetikk- og husholdningsprodukter) for deretter å studere absorpsjon og metabolisme av triklosan i huden. Ved hjelp av slike forsøk vil vi kunne få mer kunnskap om hvordan kjemiske stoffer tas opp og hva som skjer med stoffene etter at de er tatt opp. Se vedlagt forsøksprotokoll.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Brunstad Granum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Monica Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2