Cristin-prosjekt-ID: 543347
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543347
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kreftvaksine kombinert med anti-PD1 (Pembrolizumab) ved lymfekreft

prosjektleder

Arne Kolstad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1518

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. november 2015 Slutt: 15. november 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kreftvaksine kombinert med anti-PD1 (Pembrolizumab) ved lymfekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Metoden som testes ut er en kreftvaksine sm etableres i pasienten. Pasientene som skal delta har utbredt sykdom av såkalt follikulært lymfom. Dette er en sykdom som ikke kan kureres med standard terapi, men pasientene ha median levetid på mer enn 10 år. Derfor er det et stort medisinsk behov for denne pasientgruppen som har en dødlig sykdom. Vi har utviklet en kreftvaksine-strategi som viste meget gode resultater i en studie vi nylig har publisert. Konseptet er at man bestråler kreftknuter for deretter i injisere rituixmab (anti-CD20 antistoff) og autologe dendritiske celler i bestrålte knuter samt gir vekstfaktor GM-CSF subcutant. Dette gjentas 3 ganger mot forskjellige kreftknuter. Hensikten er å vekke en immunrespons mot tumorcellene, noe vi lykkes med i den forrige studien på 14 pasienter. 36% oppnådde en klinisk respons, hvorav 2 komplette remisjoner. Hensikten med den nye studien er å kombinere denne behandlingen med anti.PD-1 antistoff som forsterker immunresponser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arne Kolstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1