Cristin-prosjekt-ID: 543348
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543348
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

ARTESIA-trial

prosjektleder

Dan Atar
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1515

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 31. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ARTESIA-trial

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en forskerinitiert, sammenliknende studie med apixaban eller acetylsalicylsyre hos pasienter med sub-klinisk atrieflimmer (SCAF). Studien tar sikte på å avgjøre om forebyggende behandling med apixaban sammenlignet med acetylsalisylsyre, vil redusere risikoen for hjerneslag og systemisk emboli og andre risikofaktorer for hjerneslag hos pasienter med SCAF påvist med pacemaker/defibrillator. SCAF er en tilstand som har vært kjent etter at man har tatt i bruk implanterbare enheter som overvåker hjerterytmen. Gjeldende retningslinjer for pasienter med klinisk verifisert atrieflimmer er forebyggende behandling med orale antikoagulantia for å forhindre hjerneslag, mens det er mer usikkert hvilken rolle orale antikoagulantia har for pasienter med påvist SCAF. Pasienter fra 70-100 studiesentre i Canada, USA og Europa vil bli randomisert dobbeltblindet til å motta enten apixaban (5 mg BID) eller acetylsalisylsyre (81 mg OD).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1