Cristin-prosjekt-ID: 543365
Registrert av: REK Sist endret: 28. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543365
Registrert av: REK Sist endret: 28. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos mennesker?

prosjektleder

Bjørn Grinde
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/134

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 12. januar 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan astmamedisinen montelukast motvirke kognitivt forfall hos mennesker?

Populærvitenskapelig sammendrag

Det har nylig vært publisert at astmamedisinen montelukast ikke bare motvirker, men "kurerer" kognitivt forfall hos rotter. Aldrende dyr skåret like høyt som ungdyr på tester for hukommelse og læring etter seks ukers behandling. Spørsmålet er om denne virkningen kan overføres til mennesker. Det er vanskelig å få besvart dette spørsmålet ved direkte utprøving ettersom normale alderdomssvekkelser i hjernen ikke er å regne som sykdom. Derimot er det mulig å finne indiaksjoner på om en slik virkning er tilstede ved å analysere data fra norske helseundersøkelser og registere.

Tittel

Does long-term use of medication affect cognition and health later in life?

Populærvitenskapelig sammendrag

Life expectancy has steadily increased over the past two centuries, while there seems to be less improvement in cognitive decline. The consequence is a considerable rise in the number of elderly with various degrees of dementia. The question is whether certain types of medication can either counteract or contribute to this aspect of aging. One of us has recently shown that even a short-term treatment with the commonly used asthma medicine montelukast can ameliorate a similar decline in rats. Based on analyses of the Norwegian Prescription Database, we found evidence suggesting that montelukast also helps humans. We wish to combine the Tromsø data with the Prescription Database in order to test whether individuals using montelukast, as well as other medications, score worse or better on relevant tests later in life. The Tromsø study offers a unique opportunity to investigate long-term effects of pharmaca.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Grinde

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Bjørn Grinde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Ludwig Aigner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Paracelsus Medizinische Privatuniversität

Anne-Elise Eggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Henrik Schirmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »