Cristin-prosjekt-ID: 543368
Registrert av: REK Sist endret: 21. november 2021, 09:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543368
Registrert av: REK Sist endret: 21. november 2021, 09:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

MRI- og andre markører ved tidlig multippel sklerose

prosjektleder

Einar August Høgestøl
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/102

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MRI- og andre markører ved tidlig multippel sklerose

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette doktorgradsprosjektet skal bygge på og utvide en allerede middels stor pasientsamling bygget opp ved MS forskningsgruppen ved OUS. Vi skal utvide og forlenge denne kohorten (oppfølgingsstudien), 40 nye pasienter samt 40 nye kontrollpasienter. Noen skal følges opp med 4/5 års kontroller, mens de vi inkluderer i starten av perioden skal følges opp med 2 års kontroller mot slutten av Ph.D perioden. Vi forsøker å finne biomarkører (tegn) ved MS pasienter som skal hjelpe oss med å forbedre behandlingen og gi nye angrepspunkter for behandling. Vi skal samarbeide med internasjonale forskere på området, og det er planlagt at informasjonen vi samler skal kunne brukes i større internasjonale samlinger i anonymisert form.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Einar August Høgestøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ingreid Maria Tutturen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2