Cristin-prosjekt-ID: 543372
Registrert av: REK Sist endret: 5. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543372
Registrert av: REK Sist endret: 5. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Depresjon blant eritreiske innvandrere i Oslo: assosierte faktorer

prosjektleder

Sudan Prasad Neupane
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1616

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. oktober 2015 Slutt: 15. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Depresjon blant eritreiske innvandrere i Oslo: assosierte faktorer

Populærvitenskapelig sammendrag

Personer med eritreisk bakgrunn konstituerer store andel av immigranter i Norge, og særlig i Oslo. Overgang fra tidligere situasjoner fører til betydelig endringer i flere aspekter ved helse. Immigranter er utsatt for forskjellige psykisk helseproblemer- blant annet er depresjon viktig. Det er noen indikasjoner på at depresjonsnivået er forhøyet blant immigranter fra utviklingslandene. Derimot er dets omfanget med fokus på enkelte immigrantgrupper finnes ikke. Det er derfor av interesse å gjennomføre en tverrsnittstudie med original systematiske intervjudata fra et utvalg av eritreisk innvandrerpopulasjon som oppholder seg i en Norsk storby. Gjennom en slik studie vil man kunne få mål for forekomsten av depresjon av ulike nivåer samtidig med faktorer som er assosiert med depresjon blant denne sårbare gruppen. Studien kan ha implikasjoner for forbedring av psykiskhelse tilbud til innvandrergrupper, men vil hovedsakelig forbedre kunnskapsbasis for et viktig tema om innvandrerhelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sudan Prasad Neupane

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1