Cristin-prosjekt-ID: 543379
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543379
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Blodkreft ved primært Sjøgrens syndrom

prosjektleder

Roald Omdal
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1487

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2015 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Blodkreft ved primært Sjøgrens syndrom

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet er en fortsettelse av et tilsvarende prosjekt som ble avsluttet i 2012 (Blodkreft og Sjøgrens syndrom, REK vest 2009/250). I forbindelse med dette arbeidet fant vi at pasienter med den revmatiske sykdommen primært Sjøgrens syndrom (pSS) har en 9 ganger høyere risiko for lymfekrefttypen Non-Hodgkins lymfom. Videre fant vi at det var en sammenheng mellom redusert mengde av tumor-suppressor proteinet A20 i B-lymfocyttene i spyttkjertler. På bakgrunn av den kunnskap vi nå har ervervet og det forskningsnettverk som er bygd opp, ønsker vi å fortsette med å lete etter genetiske og molekylære mekanismer som kan føre til at noen pasienter med pSS utvikler lymfom. Vi vil benytte allerede innhentet biologisk materiale samt benytte nytt materiale som måtte komme til forskningsbiobanken, og tilsendt avidentifisert materiale fra utenlandske samarbeidspartnere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Roald Omdal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 1 av 1