Cristin-prosjekt-ID: 543403
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543403
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt på blødning og seromdannelse etter kirurgisk fjerning av bryst ved å påføre traneksamsyre direkte på sårflaten

prosjektleder

Hilde Pleym
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

  • Ålesund sjukehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1722

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 31. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt på blødning og seromdannelse etter kirurgisk fjerning av bryst ved å påføre traneksamsyre direkte på sårflaten

Populærvitenskapelig sammendrag

Tranexamsyre er velkjent blodstillende medikament som har fått en renessanse de senere år. Det er en fibrinolysehemmer, og hindrer at fibrin - "limet" i levret blod løser seg opp. Medikamentet har lite påviste bivirkninger, gis vanligvis i tablettform eller intravenøst, men de siste år har studier vist god virkning ved topikal (lokal) bruk, særlig ved å installere medikamentet i sårhuler etter f eks hjertekirurgi og leddkirurgi. Enkleste form for topikal bruk er å bare fukte sårflaten med medikamentet. Vi har nylig vist god effekt av dette på blødning i en placebokontrollert studie hos kvinner som fikk gjort tosidig brystreduksjon. Brystkreftopererte får ofte problemer med langvaring sårvæsking - serom. Vi ønsker nå å se om samme enkle metode - påføring av tranexamsyre - gir både mindre blødning og mindre seromdannelse i denne gruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Pleym

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1