Cristin-prosjekt-ID: 543414
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543414
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

GoodStart

prosjektleder

Merete Eggesbø
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2351

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

GoodStart

Populærvitenskapelig sammendrag

Forutsetningene for senere helse legges allerede tidlig i livet. Fosteret og det ammede barnet utsettes for miljøfaktorer som kan påvirke utviklingen av immunsystem, nervesystem og metabolisme. Miljøgifter og avvikende tarmflora er sannsynligvis blant de viktigste av slike tidlige faktorer og det overordnede formålet for dette prosjektet er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom miljøgifter og tarmflora på den ene siden og barns helse. Vi vil bruke data fra eksisterende kilder på 550 barn som ble rekruttert til HUMIS kohorten etter fødselen, og hvor man målte miljøgifter i morsmelk, samt kartla tarmflora ved å ta gjentatte fekale prøver gjennom barnets første to leveår som ble analysert på mikrobielt innhold. Disse barna vil vi følge opp i skolealderen både via kobling til NPR samt tmed nye undersøkelser med fokus på å kartlegge nevropsykologiske utvikling, antropometri, allergi og astma og immunforsvar. Så vil vi relatere dette til deres eksponering for miljøgifter og tarmflora.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Merete Eggesbø

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1