Cristin-prosjekt-ID: 543449
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543449
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mirabegron til barn med nevrogen overaktiv blære

prosjektleder

Camilla Tøndel
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/35

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mirabegron til barn med nevrogen overaktiv blære

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å undersøke effekt, sikkerhet og farmakokinetikk av mirabegron tabletter hos barn og unge med nevrogen overaktiv blære også kalt nevrogen detrusor overaktivitet (NDO). Dette er en dosetitreringsstudie etterfulgt av observasjonsperiode med en fast dose. Behandlingen vil vare i 52 uker. Målet med behandlingen er å oppnå et blæretrykk som ikke er skadelig, hemme overaktive sammentrekninger av musklene i blæreveggen og oppnå kontinens. Blæretrykk vil bli målt jevnlig og pasientene vil føre dagbok med detaljer om urinering og inkontinente episoder. Mirabegron er godkjent for behandling av voksne med overaktiv blære i mange land.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Tøndel

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1