Cristin-prosjekt-ID: 543478
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543478
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Urethraklaffer - diagnose, blærefunksjon og livskvalitet

prosjektleder

ragnhild emblem
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1428

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2015 Slutt: 1. april 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Urethraklaffer - diagnose, blærefunksjon og livskvalitet

prosjektdeltakere

prosjektleder

ragnhild emblem

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1