Cristin-prosjekt-ID: 543581
Registrert av: REK Sist endret: 8. oktober 2021, 12:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543581
Registrert av: REK Sist endret: 8. oktober 2021, 12:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ny metode for å finne ut hvilke pasienter som har nytte av CRT (biventrikulær pacemaker)

prosjektleder

Otto Smiseth
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1022

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ny metode for å finne ut hvilke pasienter som har nytte av CRT (biventrikulær pacemaker)

Populærvitenskapelig sammendrag

CRT (biventrikulær pacemaker) er en god og etablert behandling for pasienter med venstre grenblokk (forsinket elektrisk ledning i hjertet) og symptomatisk hjertesvikt. Imidlertid er det slik at ca 30% av pasientene som selekteres til behandlingen på basis av dagens retningslinjer ikke har nytte eller i verste fall blir dårligere. Prosjektet skal bidra til å finne kriterier som kan selektere pasienter på en mer presis måte slik at unødvendig og potensielt skadelig behandling unngås. Vi skal bruke PET/SPECT, MR og en relativt nyutviklet ultralydmetode som estimerer wasted work ratio (WWR). WWR er et estimat på mengden arbeid som går tapt i hjertet ved venstre grenblokk og vi tror dette (sammen med fravær av arrvev) kan predikere suksess ved CRT. WWR er nylig testet ut i en pilotstudie (foreløpig ikke publisert) med lovende resultater. En annen ultralydmetode kalt apical rocking vil også bli studert. Studien vil bli utført i samarbeid med sykehuset i Leuven, Belgia.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Otto Smiseth

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1