Cristin-prosjekt-ID: 543582
Registrert av: REK Sist endret: 3. desember 2018, 14:44

Cristin-prosjekt-ID: 543582
Registrert av: REK Sist endret: 3. desember 2018, 14:44
Prosjekt

Tuberkulose klynge-studie, Sidama, Etiopia, en prospektiv kohort studie

prosjektleder

Brita Askeland Winje
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1006

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tuberkulose klynge-studie, Sidama, Etiopia, en prospektiv kohort studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Etiopia har en høy forekomst av tuberkulose og mange unge pasienter indikerer pågående smitte. Tuberkulose kan forebygges og behandles. Likevel forblir 1 av 3 pasienter i Etiopia udiagnostiserte. Å finne flere av tuberkulosepasientene har høy prioritet. Geografiske informasjonssystemer benyttes i økende grad innen epidemiologi og gjør det mulig å avdekke smitteklynger innenfor gitte geografisk områder. Det planlegges en klynge-studie i sørlige Etiopia, der personell vil besøke husstander fire ganger (hvert kvartal) for å informere om tuberkulose, lete etter personer med symptomer på tuberkulose og innhente informasjon om mulige risikofaktorer. Personer med mistenkt sykdom vil bli henvist til diagnostikk og behandling. Studien vil avdekke geografiske områder med økt smittepress, og legge grunnlag for målrettede smitteverntiltak. Videre vil vi studere om smitteklynger kan bekreftes bakteriologisk. Studien gjennomføres i tett samarbeid med tuberkulosekontrollprogrammet i Sidame.

Tittel

TB cluster study, Sidama, Ethiopia: A population-based prospective cohort study

Populærvitenskapelig sammendrag

Geographical information systems are increasingly being used in studies on infectious diseases to identify transmission patterns and disease clusters. This population-based prospective cohort study includes house-to-house active case finding (three visits) in Dale District in Sidama Zone (53 000 households). Local health extension workers will inform about TB, identify individuals with symptoms suggestive of TB disease and refer them to local public health services for diagnosis and treatment in line with the Ethiopian Tuberculosis control programme. The short term outcome of the study is improved understanding of transmission patterns and geographical clustering of TB in the community, and its underlying risk-factors. This may guide policy and decision makers for targeted interventions. The long term outcome of the study is improved access to TB diagnosis and care in Dale district. The project is a collaboration between the Norwegian Institute of Public Health, REACH Ethiopia in Hawassa and Armauer Hansen Research Institute in Addis.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Gunnstein Norheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Einar Heldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4