Cristin-prosjekt-ID: 543584
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543584
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Barn med ADHD- en undersøkelse av arbeidsminne og prosesseringshastighet etter utredning med WISC-IV og kartlegging med BRIEF

prosjektleder

Yasmina Bambi Gadré
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/994

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2015 Slutt: 2. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn med ADHD- en undersøkelse av arbeidsminne og prosesseringshastighet etter utredning med WISC-IV og kartlegging med BRIEF

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med studien er å undersøke i hvilken grad evnetesten WISC-IV viser svekket arbeidsminne og/eller prosesseringshastighet hos de som fått ADHD/ADD diagnose etter utredning ved Bup, samt i hvilken grad testresultat samsvarer med rapportering av svakt arbeidsminne og/eller initiering iflg spørreskjemaet BRIEF fra hjem/skole. Det er en undersøkelse av barn ved Bup som har diagnostiserts med F90.0, Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD/ADD) etter utredning med WISC-IV og BRIEF. I undersøkelsen brukes journalmateriale fra perioden 2010-2015, med ca 100-200 i urvalgsgruppen. Forventet resultat at ADHD/ADD diagnose stilles når WISC-IV resultat viser at Arbeidsminneindeks (AMI) og/eller Prosesseringshastighetsindeks (PMI) er vesentlig svakere enn Verbal Forståelsesindeks (VFI) og/eller Perseptuell Resonneringsindeks (PRI). Samt forventing at BRIEF viser klinisk utslag ift Arbeidsminne og/eller Initiering, som samsvarer med vesentlig svakere AMI og/eller PRI iflg WISC-IV resultat

prosjektdeltakere

prosjektleder

Yasmina Bambi Gadré

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1