Cristin-prosjekt-ID: 543585
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543585
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

IBSEN III

prosjektleder

Marte Lie Høivik
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/946

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IBSEN III

Populærvitenskapelig sammendrag

Mer kunnskap om årsaker til, risikofaktorer for og følger av IBD (inflammatorisk tarmsykdom, dvs. ulcerøs kolitt og Crohns sykdom) er nødvendig for å kunne tilby bedre behandling og oppfølging til denne pasientgruppen. IBSEN III er en stor observasjonsstudie hvor vi vil undersøke alle som blir diagnostisert med IBD i Helse Sør-Øst i en 3-årsperiode. Pasientene følges med kontroller i 5 år. De vil bli undersøkt og behandlet i henhold til vanlig klinisk rutine, men i tillegg vil vi samle inn ekstra blod, vev og avføringsprøver, en rekke data om faktorer som vi tror kan gi økt risiko for sykdom (feks. medisinbruk og diett) samt data om hvordan pasientene selv opplever sin sykdom. Disse dataene kan vi bruke til å se på hvordan forekomsten av IBD utvikler seg og sykdomsforløpet til pasientgruppen. Med bakgrunn i dette kan vi ved å analysere en rekke faktorer i blod, vev og avføring undersøke om disse kan gi oss informasjon om risikofaktorer for diagnose og for alvorlig sykdomsforløp.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Lie Høivik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1