Cristin-prosjekt-ID: 543599
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543599
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Glutenprovokasjon i utredning av glutensensitivitet uten cøliaki

prosjektleder

Margit Brottveit
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1016

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. august 2015 Slutt: 16. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Glutenprovokasjon i utredning av glutensensitivitet uten cøliaki

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskinga skal gi betre grunnlag for å greie ut glutensensitivitet hjå personar utan cøliaki. Det finst så langt ingen blodprøver/ testar som kan påvise dette. For å finne ut om ein person verkeleg reagerer på gluteninntak, må vi gje gluten for å provosere fram symptomreaksjonar. Dette gjer vi med ein metode som kallast «dobbel-blind placebokontrollert matvareprovokasjon». I studien et deltakarane muffins i tre enkeltveker utan å vite kva for ei veke muffinsen inneheld gluten (aktiv) eller er glutenfrie (placebo). Etter kvar periode fyller dei ut symptomskjema. Gjennom denne studien ynskjer vi: 1) Å finne ut kor mange med sjølvrapportert glutensensitivitet som verkeleg er glutensensitive og 2) Å evaluere «dobbel-blind placebokontrollert matvareprovokasjon» som klinisk metode i denne gruppa.

Tittel

Glutenprovokasjon i utredning av glutensensitivitet uten cøliaki

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskinga skal gi betre grunnlag for å greie ut glutensensitivitet hjå personar utan cøliaki. Det finst så langt ingen blodprøver/ testar som kan påvise dette. For å finne ut om ein person verkeleg reagerer på gluteninntak, må vi gje gluten for å provosere fram symptomreaksjonar. Dette gjer vi med ein metode som kallast «dobbel-blind placebokontrollert matvareprovokasjon». I studien et deltakarane muffins i tre enkeltveker utan å vite kva for ei veke muffinsen inneheld gluten (aktiv) eller er glutenfrie (placebo). Etter kvar periode fyller dei ut symptomskjema. Gjennom denne studien ynskjer vi: 1) Å finne ut kor mange med sjølvrapportert glutensensitivitet som verkeleg er glutensensitive og 2) Å evaluere «dobbel-blind placebokontrollert matvareprovokasjon» som klinisk metode i denne gruppa.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Margit Brottveit

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1