Cristin-prosjekt-ID: 543620
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. oktober 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 543620
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. oktober 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Prediktorer for svangerskapsdiabetes og fostervekst i en multietnisk befolking (STORK Groruddalen)

prosjektleder

Anne Karen Jenum
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1035

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 18. oktober 2007 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prediktorer for svangerskapsdiabetes og fostervekst i en multietnisk befolking (STORK Groruddalen)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en befolkningsbasert kohortestudie av gravide og deres barn i en multietnisk befolkning. Målsettingen var todelt: 1) Folkehelseperspektivet: å skaffe grunnlagsdata for å utvikle et fremtidsrettet lokalbasert folkehelsearbeid som har potensiale til å redusere sosiale helseforskjeller gjennom å forebygge fysisk inaktivitet, fedme og type 2 diabetes, 2) Årsaksforskning for å finne bedre metoder til å identifisere høyrisiko svangerskap i en multietnisk befolkning, for å redusere svangerskaps- og fødselskomplikasjoner på kort sikt og senere helserisiko for mor og barn, knyttet til fysisk inaktivitet, fedme og type 2 diabetes. Vi har samlet helseopplysninger og etablert en biobank med materiale fra de 823 inkluderte kvinnene (59% etniske minoriteter) fra svangerskapet, fødsel og 3 mndr etter fødsel. De to første PhD-prosjektene om svangerskapsdiabetes og barnas kroppssammensetning ved fødseler fullført, samt ett til. Nå arbeider en postdoc og 8 PhDstipendiater i prosjektet.Pr

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Karen Jenum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Hanne Løvdal Gulseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Helga Margaretha Refsum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oxford Research

Gunn-Helen Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Christine Sommer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5