Cristin-prosjekt-ID: 543621
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543621
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenlikning av 2 og 6 ukers behandling med Doxylin ved nevroborreliose; en multisenter, blindet, randomisert, og kontrollert studie

prosjektleder

Unn Ljøstad
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1031

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenlikning av 2 og 6 ukers behandling med Doxylin ved nevroborreliose; en multisenter, blindet, randomisert, og kontrollert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Etter standard behandling for LNB, som i dag er 200 mg Doxylin i 2 uker, blir de fleste helt friske, men noen opplever vedvarende trøtthet, muskelsmerter, konsentrasjonsproblemer og nevrologiske sekveler. Vi vet ikke hva som er årsaken til slike langtids plager. I dette prosjektet er primærformålet å adressere ulike årsakshypoteser som vedvarende infeksjon, immun dysregulering,, genetisk predisposisjon, co-infeksjoner, og strukturelle forandringer i hjernen. Et annet formål er å samle og lagre helseopplysninger, blod og ryggmargsvæske i en forskningsbiobank for senere undersøkelser angående diagnostikk og prognose ved flåttbårne infeksjoner, Metode: 250 LNB pasienter inkluderes i en randomisert, penta-blindet, placebokontrollert multisenter studie der vi sammenlikner effekt av 2 og 6 ukers behandling med doksysyklin. Kliniske data, blod, og spinalvæske samles på ulike tidspunkt fra alle pasientene og en undergruppe pasienter undersøkes med MR og nevropsykologiske tester.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Unn Ljøstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Elin Seim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Trond Johan Cooper

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 3 av 3