Cristin-prosjekt-ID: 543633
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543633
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

IPISTOSS Immidate Parent Infant Skin To Skin Study

prosjektleder

Siren Irene Rettedal
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/889

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2015 Slutt: 31. mai 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IPISTOSS Immidate Parent Infant Skin To Skin Study

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å evaluere effekten av hud til hud kontakt med mor første seks levetimer hos premature barn på mortalitet, kroppstemperatur, respiratorisk og sirkulatorisk stabilitet og etablering av amming. Studien er en prospektiv, randomisert kontrollert, internasjonal multisenter studie. Ved Stavanger Universitetssykehus vil man innrullere 150 premature med svangerskapsalder 28+0 til 33+6 uker, som randomiseres til konvensjonell behandling i kuvøse/seng eller hud mot hud kontakt med mor første seks levetimer. På verdensbasis dør en million nyfødte hvert år (0-28.levedøgn), mange etter komplikasjoner av prematuritet. Mange dødsfall kan forebygges. WHO anbefaler Kangaroo Mother Care/hud-mot-hud, som har vist positiv effekt på neonatal mortalitet og morbiditet, temperatur regulering og amming - men det mangler dokumentasjon. Det er behov for en større internasjonal studie for å belyse effekt av umiddelbar hud-mot-hud kontakt, for å øke implementering på verdensbasis.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siren Irene Rettedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Karoline Lode

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 2 av 2